Aile şirketleri, kendilerine özgü yapısı, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, titizlik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Aile işletmesinin kendine has yapısal ve kültürel özellikleri doğru bir şekilde yönetilmelidir. Yapısal Yönetim Danışmanlık olarak, aile şirketlerine geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma sürecinde, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.


Aile şirketleri nesilden nesile aktarılan şirketlerdir; ancak gelecek nesil bir önceki neslin yıllar içerisinde kazandığı yetkinliklere sahip olmayabilir. Şirketin sürdürülebilirliği ve doğru yönetilip yönlendirilebilmesi için, yeni nesil yöneticilerin gerekli yetkinlikleri edinmesinin ve gelişim kaydetmelerinin sağlanması gerekir.

Bunu sağlamak için, aile şirketlerinin devamlılığını ve gelişimini sağlayacak yeni nesil yönetici ve çalışanlara özel önem gösterir ve gelişim planları oluştururuz. Aile şirketlerinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yönetim ve insan kaynakları konularında aksiyon planları oluşturarak bu şirketlere uzman danışmanlık hizmeti vermekteyiz.