• yapısal yönetim danışmanlığı

  KEMAL AKKAYA Uzmanlık Alanları; Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Aile şirketlerinde kurumsallaşma, Aile anayasası oluşturma, Aile şirketlerinde kuşak geçişleri Haleflik planı, Kurumsal yönetim ve üst kurullar oluşturma, Liderlik ve üst yönetici gelişimi, Karlılık ve verimlilik artırma, Finansal yönetim ve bütçe oluşturma, Performans yönetimi, İletişim, beden dili ve takım olabilme.

 • yapısal yönetim danışmanlığı

  bayan danışman Liderlik ve yönetici gelişimi, Kurumsallaşma, Şirket organizasyonu kurma, Değişim yönetimi, Y kuşağı yönetimi ve kuşaklar arası iletişim, Motivasyon, kurum kültürü ve aidiyet, Takım ruhu oluşturma, Satış yönetimi ve iş geliştirme, Müşteri ilişkileri yönetimi Zor insanlarla başa çıkma (tüm sektörler),

 • yapısal yönetim danışmanlığı

  bayan danışman Yönetici gelişimi, Yeniden yapılanma, Tekstil ve konfeksiyon şirketlerinde sürdürülebilirlik, Üretim verimliliğini artırma, Kapasite planlaması, Takip ve kontrol, İhracat - ithalat, Dış ticaret,

 • yapısal yönetim danışmanlığı

  bay danışman İş süreçleri geliştirme, Yönetim ve organizasyon, İş tanımları oluşturma, Görev tanımları hazırlama, Prosedür ve talimat oluşturma, Bilgi ve belge yönetimi, Raporlama sistemi, Pazar araştırması,