• yönetim danışmanlığı

  YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

   Yönetim Danışmanlığı, yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturarak, yeni fırsatları tespit ederek ve kullanarak, öğrenmeyi ve değişiklikleri uygulamayı geliştirerek, kuruluş hedeflerine erişmelerinde yardım sağlayan bağımsız bir profesyonel danışmanlık hizmetidir.

 • SupportImg

  KURUMSAL FİNANSMAN

   Kurumsal Finansman Danışmanlığı konusunda vergi ve mali hukuk danışmanlığının yanı sıra şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve durum tespit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

 • yapısal yönetim

  REORGANİSAZYON FİNANSMAN

   Kurumsal Finansman Danışmanlığı konusunda vergi ve mali hukuk danışmanlığının yanı sıra şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve durum tespit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

 • yapısal yönetim

  AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

  Aile şirketlerinin büyüme ve sürdürülebilirlik için işletme sistemlerine ve aileye yönelik yapılacak iş düzenlemelerine ihtiyaçları vardır. Bu yapısal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Yapısal danışmanlık olarak aile şirketinizin yapılanma sürecinde, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 • yapısal yönetim

  STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

  Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Kuruluşunuzun stratejisini amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına yönelik planlama hizmeti sunmaktayız.

 • yapısal yönetim

  SÜREÇ İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI

  Süreçler işlerin doğal akışını ve birbiriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışın şirketin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar Düzenli aralıklarla süreç analizlerinin yapılması iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine ve öneriler geliştirilmesine yardımcı olur, verimliliği ve kârlılığının artırır.

 • yapısal yönetim

  KURUMSAL ANALİZ VE DANIŞMANLIK

  Kurumsal gelişim yolculuğunda yol haritasının ihtiyaca uygun hazırlanması ve sürecin doğru yönetilmesi için kurumların mevcut konumu ile gelecekte olmak istedikleri konumun doğru tespit edilip, aradaki farkın iyi saptanmış olması gerekir. Bu gereklilikler “Kurumsal Analiz” ile yapılan çalışmalar ile yerine getirilmekte ve çıktıları diğer aşamalara girdi sağlayarak birbirleriyle ilişkilerini kurmakta ve bir sistemin oluşturulmasını desteklemektedir.