Kurumlar ile gerçekleştirilecek olan kurumsal gelişim yolculuğunda yol haritasının ihtiyaca uygun hazırlanması ve sürecin doğru yönetilmesi için kurumların mevcut konumu ile gelecekte olmak istedikleri konumun doğru tespit edilip, aradaki farkın iyi saptanmış olması gerekir. Bu gereklilikler “Kurumsal Analiz”de gerçekleştirilen çalışmalar ile yerine getirilmekte ve çalışmaların çıktıları diğer aşamalara girdi sağlayarak birbirleriyle ilişkilerini kurmakta, böylelikle bütünleşik bir sistemin oluşturulmasını desteklemektedir.

Kurumsal analiz çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. Çalışma sonucunda ortaya konan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir. Kurumsal Analiz ile Kuruma sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.