Kurumsal yapılanma ve şirket içi reorganizasyon süreçlerinin yönetimi, Stratejik yatırım kararlarını değerlendirmek, Ticari yapıyı yeni hedeflere uygun hale getirmek, ürünlerin veya hizmetin değerlendirilmesi ile karlılık segmetlerinin belirlenmesi ve karlı alana yönlenmek şirketlerin başlıca hedeflerindendir.

Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Personel Departmanlarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku temelinde yeniden yapılandırılması, bu birimlerde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının, Şirket çalışma konuları ve hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanması hizmeti verilmekteyiz.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeniden yapılanma çalışmaları;
  1. Faaliyet ile şirket ya da şirketlerin kuruluş ve hukuksal yapılarının analizi,
  2. İş süreçlerinin analizi ve gerektiğinde yeniden tanımlanması,
  3. İş ve çalışanların ilişkisinin nitelik ve sayısal olarak analizi,
  4. Yapılan iş ile bilgi destek sistemleri arasındaki uyumun gözden geçirilmesi,
  5. Bilgi destek sistemlerinin yönetsel kararlar içindeki etkinliğinin sorgulanması,
  6. Faaliyetin ihtiyaç duyduğu etkin, yerinde ve hızlı karar destek sistemlerinin oluşturulması,
  7. Gereken yazılım, donanım ve insan kaynaklarının tespiti ve yönetsel alt yapının mimarisinin oluşturulması, bu yapının uygulanabilme ortamının yaratılması, sürecin yönetilmesi,
  8. Gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın değişen koşullara göre yenilenmesi.