yapısal yönetim

Stratejik Planlama bir işin nasıl olması gerektiğini ve bu hedefe en iyi nasıl ulaşılabileceğini belirlemek için yürütülen kapsamlı bir süreçtir. Bir işin tam potansiyeline değer biçer ve iş hedeflerini bu hedefleri başarmak için gerekli olan eylem ve kaynaklarla açıkça birleştirir. Stratejik planlama, bir yönetim ekibinin karşılaşacağı en kritik soruları sormak ve yanıtlamak için sistematik bir süreç sunar.

Stratejik planlama,  bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:
 1. Neredeyiz?
 2. Nereye gitmek istiyoruz?
 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Yapısal Yönetim Danışmanlığı Stratejik Planlama sürecinde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir:

 • Organizasyonun misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini tanımlamak;
 • Potansiyel iş arenalarını hedeflemek, ortaya çıkan tehditler ve fırsatlara karşı bütün piyasaları araştırmak;
 • Hedeflenen müşteri segmentlerinin şu andaki ve gelecekteki önceliklerini anlamak;
 • Şirketin rakiplerine göre güçlü yanlarını ve zayıf noktalarını analiz etmek ve şirketin hangi değer zinciri öğelerini karşılaması gerektiğini belirlemek;
 • Alternatif stratejiler tanımlamak ve değerlendirmek;
 • Şirketi karlı bir şekilde rakiplerinden ayırt edecek avantajlı bir iş modeli geliştirmek;
 • Hissedar beklentilerini tanımlamak ve iş için net ve zorlayıcı hedefler koymak;
 • Stratejiyi uygulamak için programlar, politikalar ve planlar hazırlamak;
 • Destekleyici organizasyonel yapılar, karar süreçleri, bilgi ve kontrol sistemleri, işe alma ve eğitim sistemlerini kurmak;
 • Kritik becerileri geliştirmek için kaynak ayırmak;
 • Olasılıklara ve çevresel değişikliklere karşı planlı olmak ve bunlara cevap verebilmek;
 • Performansı izlemek.