Bu hizmetteki temel hedefimiz işletmede yürütülen tüm faaliyet ve hizmet alanlarındaki iş akışlarında süreç analizleri yapılarak, süreçlerdeki hataların tespiti ve giderilmesi, süreç performans kriterlerinin tespiti, işlerin standarditasyonunun sağlanması, birimler arası ilişkilerin tanımlı hale getirilmesi ve düzenlenmesi, kullanılan form ve doküman standartlarının oluşturulması süreçlerin tanımlanması, görev ayrımlarının yapılması, çalışanların amaca uygun şekilde istihdamı, verimlilik ve etkinlik odaklı her türlü süreç iyileştirme faaliyetleridir.

SÜREÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI


    Süreç iyileştirme ve geliştirme sonucunda hedeflenenler şu şekilde özetlenebilir:

  • Sadeleştirme
  • Katma değer yaratmayan adımların azaltılması Kontrol ve karar adımlarının azaltılması Hata önleyici sistemlerin (mistake proofing) kullanılması Az sayıda fakat etkin personel kullanımı (eş-işlevsel)

  • Basitleştirme
  • Erken karar noktaları oluşturma İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi Ekip odaklı çalışılması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması Teknoloji kullanımı (otomasyon, uzman sistemler v. b)