yapısal yönetim danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri konusundaki sorunlarını araştırmayı, analiz etmeyi ve uygun önerileri geliştirmeyi ve bu önerilerin uygulanma sürecinde destek vermeyi kapsayan bir hizmet türü olarak tanımlanmaktadır..


Daha profesyonel ve rekabetçi bir yapıya kavuşmak ve uluslararası bir oyuncu olmaya yönelik kurumsallaşma isteği globalleşme ile birlikte artık bir gereksinim haline gelmiştir. Tüm bunların şirket bünyesince benimsenmesi, ancak klasik organizasyonların günün gereğine göre yeniden yapılandırılmasına ve şirketin birimlerinin performanslarının iyileştirilmesine bağlıdır.Yönetim Danışmanlığı hizmetlerimiz sonucunda büyümenize, sürdürülebilirliğinize ve verimliliğinize yönelik adımları berber atıyoruz. Genel danışmanlık anlayışının dışında, farklılığı, müşteriye has, müşteri temelli yaklaşımını vurguluyoruz. Yönetim Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

  • Kurumsallaşma
  • Rekabet Stratejisi ve Sürdürülebilirlik
  • Süreç Analizi
  • Aile Şirketleri Yönetimi
  • İnovasyon süreci
  • Birleşme ve Satın Almalar
  • Değişim Yönetimi